ΔΟΜΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ

 

Το ΕΜΠ δομήθηκε κατά τα πρότυπα του «Ηπειρωτικού» (Continental) ευρωπαϊκού συστήματος εκπαίδευσης των μηχανικών, με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών, κανονική διάρκεια πέντε ετών με θεσμοθετημένο βάρος 300 διδακτικών μονάδων και συνακόλουθη ισοδυναμία με το επίπεδο «Master» του αγγλοσαξονικού συστήματος σπουδών. Η μεγάλη εθνική προσφορά και η κατάκτηση μιας διεθνώς διακεκριμένης θέσης από το ΕΜΠ οφείλονται στις υψηλές του προδιαγραφές, την υψηλή ποιότητα διδασκόντων και διδασκομένων και το ικανοποιητικό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής. Οι απόφοιτοι του ΕΜΠ υπήρξαν ο κύριος επιστημονικός μοχλός της αυτοδύναμης προπολεμικής ανάπτυξης και μεταπολεμικής ανασυγκρότησης, στελεχώνοντας τις δημόσιες και ιδιωτικές τεχνικές υπηρεσίες και εταιρείες με επιστήμονες μηχανικούς, που κατά γενική ομολογία δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους και παράλληλα κατέλαβαν σπουδαίες θέσεις δασκάλων και ερευνητών στην ελληνική αλλά και τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα.
Το ΕΜΠ είναι σήμερα, ως εκ της θεσμοθετημένης δομής του, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), λειτουργεί υπό την εποπτεία του κράτους ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά του δημόσιου συμφέροντος και είναι πλήρως αυτοδιοικούμενο. Τα όργανα του Ιδρύματος είναι η Πρυτανεία και η Σύγκλητος.
Στο πλαίσιο του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγματος, της παράδοσης και της ανθρώπινης και υλικοτεχνικής υποδομής του, το ΕΜΠ, μέσω της αδιάσπαστης ενότητας των σπουδών και της έρευνας, έχει ως πρωτεύουσα αποστολή του τη δωρεάν παροχή δημόσιας ανώτατης παιδείας υψηλής ποιότητας και την προαγωγή των επιστημών και της τεχνολογίας.
Με γενική κινητοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού του, το ΕΜΠ πραγματοποιεί μια νέα ποιοτική αναβάθμιση: Προτάσσεται η γενική αναδιοργάνωση των σπουδών και η αναβάθμιση του ερευνητικού έργου, με σύγχρονο όραμα, εμπλουτισμό με νέες επιστημονικές και τεχνικοοικονομικές κατευθύνσεις και ριζική βελτίωση—ανάδειξη των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου. Την τριετία 1998-2000 το ΕΜΠ συνέθεσε και θεσμοθέτησε έναν πρωτοποριακό για τον ελληνκό αλλά και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο των ΑΕΙ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ 1098/Β/05.09.2000), μέσω του οποίου η προσφορά εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου οργανώνεται από ένα απόλυτα σαφές σύστημα αρχών, στόχων, διαδικασιών και δικαιωμάτων.
Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του ΕΜΠ κατά τη νέα χιλιετία, όπως ρητά εκφράζεται και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, είναι όχι μόνο να κρατήσει τη θέση του ως διακεκριμένου και στο διεθνή χώρο έγκριτου δημόσιου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος των επιστημών και της τεχνολογίας αλλά και να ενισχύει συνεχώς τη θέση αυτή, τόσο ως προς την αποστολή του όσο και ως προς όλες τις θεμελιώδεις λειτουργίες του. Όλες οι άλλες στρατηγικές, οι στόχοι και οι δράσεις πρέπει να είναι συμβατές με αυτή την κυρίαρχη στρατηγική επιλογή.

 

 

ΤΟ ΕΜΠ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

  • 1837, έτος ίδρυσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
  • 9 Σχολές, 512 μέλη ΔΕΠ, 4.090 εξωτερικοί συνεργάτες, 23.914 σπουδαστές, 300.000 τ.μ. εγκαταστάσεων.
  • Διαχρονικά, οι βάσεις εισαγωγής όλων των Σχολών του ΕΜΠ είναι σταθερά οι υψηλότερες στην Ελλάδα ανά ειδικότητα. Για το 2016, η βάση εισαγωγής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, 18.628 μόρια, ήταν η υψηλότερη πανελλαδικά όλων των σχολών του 2ου Τεχνολογικού Πεδίου «Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες».
  • Σύμφωνα με το QS World Universities Ranking 2016, το ΕΜΠ είναι το κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Ελλάδας και το μοναδικό στα 400 κορυφαία διεθνώς. Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών είναι στην 33η θέση παγκοσμίως ανά ειδικότητα. Το Πολυτεχνείο είναι στην 67η θέση παγκοσμίως μεταξύ των τεχνολογικών πανεπιστημίων.
  • Στο ΕΜΠ λειτουργούν 194 εργαστήρια εκ τον οποίων τα 140 είναι θεσμοθετημένα. Εντός του 2015 εκπονήθηκαν στο Πολυτεχνείο 1423 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
  • Ετήσια τα μέλη ΔΕΠ παρουσιάζουν άνω των 3.000 επιστημονικών εργασιών (σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, κεφάλαια σε τόμους κλπ.) με περισσότερες από 20.000 ετεροαναφορές.
  • Στη δεκαετία 2000-2010, οι διπλωματούχοι του ΕΜΠ ανήλθαν σε 14.617. Από τους 120.000 διπλωματούχους μηχανικούς σήμερα στην Ελλάδα, οι περισσότεροι (άνω του 40%) προέρχονται από το ΕΜΠ.

 

Με έμβλημα τον Προμηθέα - Πυρφόρο, μέτρο τον άνθρωπο και κύριες παραμέτρους την ποιότητα της ζωής και την προστασία των δημοκρατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, το ΕΜΠ ολοκληρώνει την αποστολή του μέσα από την πραγμάτωση και του πολύτιμου κοινωνικού ρόλου των ιστορικών «Universitas». Συνακόλουθα αναπτύσσει τις ευρύτερες προσωπικές και κοινωνικές αρετές των δασκάλων-ερευνητών και των φοιτητών του

⬜ Καλλιεργώντας τις δεξιότητες για την αυτοδύναμη πρόσβαση στη γνώση, τη σύνθεση, την έρευνα, την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη διοίκηση προσωπικού και έργων

⬜ Αναδεικνύοντας ολοκληρωμένες προσωπικότητες, που όχι μόνο διαθέτουν ανανεώσιμη επιστημονική και τεχνολογική γνώση αλλά και γνωρίζουν να στέκονται ως επιστήμονες και ως συνειδητοί - υπεύθυνοι πολίτες

⬜ Προσφέροντας αμέριστη και αποτελεσματική συμβολή στην κάλυψη των επιστημονικών - τεχνολογικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων ευρύτερων αναπτυξιακών αναγκών της χώρας κατά προτεραιότητα αλλά και της διεθνούς κοινότητας

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Οργάνωση και Διοίκηση »


Back to top