ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


04/10
2022

Πλήρωση «6» θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσ ΠροκηρύξειςBack to top