ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συντονισμός

Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Πρύτανης

Δημήτριος Παπαντώνης, Καθηγητής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, Αναπληρωτής Πρύτανη

Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Αναπληρωτής Πρύτανη

Ευάγγελος Σαπουντζάκης, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Αναπληρωτής Πρύτανη

 

Σχεδιασμός – Ανάπτυξη

Γεώργιος Σιόλας, Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Δημήτριος Ψάρρης, Ι.Δ.Α.Χ. Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

 

Φωτογραφικό Υλικό

Χαράλαμπος Λουϊζίδης, Ε.ΤΕ.Π. Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ψηφιακή επεξεργασία: Μιχαήλ Κυρίτσης - Σπίνουλας, Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

Συμπληρωματικές φωτογραφίες: iStock by Getty Images

 

Επιμέλεια Περιεχομένου

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

 

Τεχνική Υποστήριξη - Φιλοξενία

Κέντρο Δικτύων ΕΜΠBack to top