Επικοινωνία


Διευθυνση Μέριμνας - Μουσικό Τμήμα

 

Προϊστάμενος Μουσικού Τμήματος


Βαρσαμάκης Γιώργος
τηλ. 210-7721809, 210-7723463
Fax Μουσικού Τμήματος 210-7723464
Δ/νση: Πατησίων 42 Αθήνα, Κτ. Πολυδύναμης Μονάδας, 3ος όροφος
gvarsamakis40@yahoo.gr

Λυκούση Νεκταρία
τηλ. 210-7721895, 210-7721809
Υπόγειο γκαράζ κτ. Μηχανολόγων Μηχανικών Μουσικό Τμήμα
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
nenel@mail.ntua.gr

Γιώργος Θεοχάρης
Υπόγειο γκαράζ κτ. Μηχανολόγων Μηχανικών Μουσικό Τμήμα
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Ναθαναήλ Ελευθερία
τηλ. 210-7723463
Δ/νση: Πατησίων 42 Αθήνα, Κτ. Πολυδύναμης Μονάδας, 3ος όροφος
eleftheria_Nathanail@hotmail.com

Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μουσικού Τμήματος

Οικονόμου Μιχάλης
2107723463, fax: 210-7723464
maestro@mail.ntua.gr
Δ/νση: Πατησίων 42 Αθήνα, Κτ. Πολυδύναμης Μονάδας, 3ος όροφος

Ελισάβετ Τσατσάκη
2107723463, fax: 210-7723464
eliztsat@mail.ntua.gr
Δ/νση: Πατησίων 42 Αθήνα, Κτ. Πολυδύναμης Μονάδας, 3ος όροφος

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται στο Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ