Μέλη ΣΕΒΕ


ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Ι. Αβαριτσιώτης

Ρ. Κορακίτης

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Κ. Φαράκος, Δ. Θεοδώρου

Εκπρόσωποι Σχολών

 

 

 

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Πολιτικών Μηχανικών

Μ. Καρλαύτης

A. Νάνου

Μηχανολόγων Μηχανικών

Σ. Βουτσινάς

Ε. Γιακουμής

Ηλεκτρολόγων Μηχαν. & Μηχαν. Ηλεκ. Υπολογιστών

Κ. Χιτζανίδης

Γ. Φικιώρης

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Β. Γκανιάτσας

Δ. Ησαϊας

Χημικών Μηχανικών

Γ. Κακάλη

Φ. Κολίσης

Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Μ. Σακελλαρίου

Χ. Μητσακάκη

Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών

Δ. Πάνιας

Θ. Ροντογιάννη

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Λ. Καϊκτσής

Γ. Τριανταφύλλου

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Γ. Κοκολάκης

Α. Αραγεώργης

Εκπρόσωποι Συλλόγων

   

Δ.Ε.Π.

Ι. Ξανθάκης

-

Ε.Ε.ΔΙ.Π.

Ξ. Λιγνός

Θ. Σούλιου

ΕΤΕΠ

Ι. Σέμπος

Α. Σπυρόπουλος

Δ.Π.

Α. Μακρής

Ν. Νικολόπουλος

Ι.Δ.Α.Χ.

Θ. Ξενίδου

-

Προπτυχιακοί Φοιτητές

   

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Κ.Παπανικολόπουλος

-----

Γραμματέας: Φ. Σιάτρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται στο Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ