Επικοινωνία


κα Φανή Σιάτρα, γραμματέας ΣΕΒΕ

τηλ. 2107723400

e-mail fansia@central.ntua.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται στο Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ