Ανακοινώσεις


  • Κατόπιν της απόφασης της 7ης/2007 Συνεδρίασης της Συγκλήτου, (Θέμα 18ο), εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση 30 προτάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΒΕ 2007, και 2 επιπλέον προτάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΒΕ 2006 «Κ. Καραθεοδωρή». (Συν. λίστα, βλ. σχετική σελίδα ). Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Εργων, καλούνται όπως καταθέσουν συμπληρωμένα τα Έντυπα Υποβολής Ερευνητικού προγράμματος με ημερομηνία διαχειριστικής έναρξης την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 (5 Νοεμβρίου 2007) και συνημμένα τα πρακτικά αποσπάσματα έγκρισης από την Σχολή και τον αρμόδιο Τομέα στο πρωτόκολλο της ΕΔΕΙΛ. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προγραμμάτων ΠΕΒΕ 2007 θα ενημερωθούν από την γραμματεία της ΣΕΒΕ για την παραλαβή της βαθμολογίας και των σχολίων των Κριτών. Πληροφορίες : Γραμματέας ΣΕΒΕ, Σιάτρα Φανή, τηλ: 3400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται στο Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ