ΣΧΟΛΗ  ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2018-2019
  Code  Name Partner Inst. Επιστημ. Περιοχή Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Δράση Παρατηρήσεις Ακαδ.Υπεύθυνος
1 B BRUSSEL01 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Engineering 2X10 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA FINAL Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
2 BG SOFIA04 UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENG.& GEODESY Geodesy 1X10 ΜΕΤΑΠΤ..ΔΙΔ. SMS FINAL Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
3 CY LIMASSO02 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Earth Sciences 2X6/2Χ6/1Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA FINAL Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
4 D HAMBUR12 HAFENCITY UNIVERSITY HAMBURG Earth sciences 2X6/2Χ6/1Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA * Υπό επεξεργασία Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
5 E BILBAO01 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO Architecture & town planning 2X6/2Χ6/1Χ6 ΠΡΟΠΤ SMS/STA * Υπό επεξεργασία Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
6 E MADRID05 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID Earth sciences 2X6/2Χ6/1Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ. SMS/STA * Υπό επεξεργασία Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
7 E VALENCI02 UNIV.POLYT.DI VALENCIA Geodesy, Cartography 2X6/2Χ6/1Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ SMS/STA * Υπό επεξεργασία Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
8 F PARIS007 UNIVERSITE PARIS DIDEROT - PARIS 7 Geography & Regional Planning 6Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA FINAL Γ. ΦΩΤΗΣ
9 F PARIS372 UNIVERSITE PARIS EST (UPE) Geography & Regional Planning 3X6/ανά εξάμηνο ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ. SMS/STA * Υπό επεξεργασία Γ. ΦΩΤΗΣ
10 F STRASBO31 INSTITUT NAT. DES SCIENCES APPL. STRASBOURG Earth sciences 2X6/2Χ6/1Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA * Υπό επεξεργασία Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
11 I FIRENZE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Earth sciences 2X6/2Χ6/1Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA * Υπό επεξεργασία Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
12 I MILANO02 POLITECNICO DI MILANO Earth sciences 2X6/2Χ6/1Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA * Υπό επεξεργασία Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
13 I NAPOLI01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Transportation Engineering (αυστηρά) 2X6/2Χ6/1Χ6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ SMS/STA * Υπό επεξεργασία Β. ΨΑΡΙΑΝΟΣ
14 I POTENZA01 UNIV.DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Regional Planning 6Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA FINAL  Α. ΣΤΡΑΤΗΓΕΑ
15 I ROMA01 UNIV.DEGLI STUDI DI ROMA ''LA SAPIENZA" Geography & Regional Planning 6Χ6 ΠΡΟΠΤ SMS/STA * Υπό επεξεργασία Γ. ΦΩΤΗΣ
16 IRL DUBLIN02 UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN Transport 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA FINAL Ι. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
17 NL GRONING01 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Software & applications development and analysis 2X3, 2X4 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA FINAL Β. ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ
18 P  LISBOA07 UNIVERSITY INSTITUT OF LISBON ISTAR-IUL Earth Sciences 2Χ6 ΜΕΤΑΠΤ. (από το 4ο έτος) SMS/STA * Υπό επεξεργασία  
19 PL KRAKOW02 AGH UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY Geography, Geology 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA FINAL Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
20 SF ESPOO12 AALTO UNIVERSITY Geography & Regional Planning 6Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA * Υπό επεξεργασία Γ. ΦΩΤΗΣ
21 TR ANTALYA01 Antalya University Geography & Regional Planning 3X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA FINAL Μ. ΤΣΑΚΙΡΗ
22 TR BALIKES01 BALIKESIR UNIVERSITESI Geography & Regional Planning 3X6
(ανά εξάμηνο)
ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA FINAL Γ. ΦΩΤΗΣ
23 TR DENIZLI01 PAMMUKALE UNIVERSITY  Rural & Surveying Engin. 5X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA FINAL M. Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
24 TR  ANKARA04 MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY Transport 3X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA FINAL Ι. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
25 UK SHEFFIE01 University of Sheffield Geography & Regional Planning 3Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA * Υπό επεξεργασία Γ. ΦΩΤΗΣ
    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΘΗΓ. Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ            
* Οι κινητικότητες ενδέχεται να αλλάξουν