ΣΧΟΛΗ  ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2018-2019
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Δράση Επιστημ. Περιοχή Παρατηρήσεις Ακαδ.Υπεύθυνος
1 D BERLIN02 TECHN.UNIV.BERLIN 2X9 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA(3) Engineering/Technology FINAL Γ.ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
2 DK LYNGBY01 TECHN.UNIV.OF DENMARK 1Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS Engineering/Technology FINAL Δ. ΛΥΡΙΔΗΣ
3 F PARIS006 UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Motor veh. Ships FINAL Ι. ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗΣ
4 F POITIER01 UNIVERSITE DE POITIERS 2X3 / 2X3 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Motor veh. ships/mech & metal FINAL Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
5 F TOULON01 UNIVERSITE DE TOULON 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Motor veh. ships/mech & metal * Υπό επεξεργασία Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
6 I PADOVA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 2X6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Energy Systems FINAL Λ. ΚΑΪΚΤΣΗΣ
7 Ν  STAVANG01 UNIVERSITY OF STAVANGER 2Χ10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Motor veh, ships & aircraft * Υπό επεξεργασία Κ. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ
8 Ν  TRONDHE01 Norwegian University of Science & Technology (NTNU)  3X5 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Naval Architecture & Ocean Engineering * Υπό επεξεργασία Ε. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ
9 P LISBOA109 TECNICO LISBOA 2Χ10 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Naval Architecture FINAL Ν. ΒΕΝΤΙΚΟΣ
10 PL GDANSK02 POLITECHNIKA GDAŃSKA 2X3 / 2X3 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Motor veh. ships/mech & metal FINAL Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
11 S STOCKHO04 ROYAL INST.OF TECHN. (KTH) 1Χ10 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΠΛ. SMS/STA Engineering/Technology FINAL Ν. ΒΕΝΤΙΚΟΣ
12 TR ISTANBU04 ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 2Χ6, 1X6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Engineering/Technology FINAL Κ.ΣΠΥΡΟΥ
13 UK GLASGOW02 UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 2Χ12, 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Marine Engineering  FINAL Κ. ΣΠΥΡΟΥ / Ι. ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗΣ
14 UK LONDON015 IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY & MEDICINE 2X5 ΔΙΠΛ.  SMS/STA Motor veh. ships/mech & metal * Υπό επεξεργασία Λ. ΚΑΪΚΤΣΗΣ
    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΘΗΓ. Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΥ              
                   
* Οι κινητικότητες ενδέχεται να τροποποιηθούν