ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS ERASMUS+ 2018-2019
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Δράση Επιστημ. Περιοχή Ακαδ.Υπεύθυνος
1 A GRAZ01 KARL-FRANZENS UNIV. GRAZ 2X6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Earth Sciences Μ. ΠΕΡΡΑΚΗ
2 CZ OSTRAVA01 VSB TECHNICKA UNIV.OSTRAVA     STA Engineering/Technology Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
3 CZ PRAHA07 CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 2X6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Earth Sciences Μ. ΠΕΡΡΑΚΗ
4 D AACHEN01 RHEINISCH WESTFALISCHE TECH. HOCHSCHULE AACHEN 4Χ3 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Mining & Extraction Δ.ΠΑΝΙΑΣ
5 E OVIEDO01 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 4X9 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Engineering & Engineering Trades Γ. ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ
6 E VIGO01 UNIVERSIDAD DE VIGO 1X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Mining & Extraction Α.ΣΟΦΙΑΝΟΣ
7 I FIRENZE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Mining & Extraction Α. ΣΟΦΙΑΝΟΣ
8 I PERUGIA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Materials Science/Engineering Γ. ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ
9 I TORINO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 1Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Engineering/Technology Α. ΣΟΦΙΑΝΟΣ
10 I UDINE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE 1X6 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Engineering Γ. ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ
11 PL GLIWICE01 SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Engineering/Technology Α.ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ
12 RO BUCURES09 UNIV.DIN BUCURESTI 2X7 ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Geology Γ. ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ
13 TR ANKARA05 ATILIM UNIVERSITY     STA Mining & Extraction Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
14 TR ISTANBU04 ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 4X10 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ SMS/STA Mining Engineering Γ.Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
15 TR ISTANBU07 YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY 1X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Motor vehicles, ships & aircraft Ε. ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ
16 TR USAK01 USAK UNIVERSITY     STA Mining & Extraction Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΚΑΘΗΓ. Γ. ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ