ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2018-2019
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Δράση Επιστημ. Περιοχή Παρατηρήσεις Ακαδ.Υπεύθυνος
1 A GRAZ02 GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     STA Technical Logistics FINAL Γ.-Χ. ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ
2 B LIEGE01 UNIVERSITE DE LIEGE 2X5 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
3 BG PLOVDIV04 PLOVDIVSKI UNIVERSITET "PALSII HILENDARSKI" 1X8 ΔΙΠΛ. SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
4 BG SOFIA20 UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY & METALLURGY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
5 CY LIMASSO02 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X4 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Μ. ΦΟΥΝΤΗ
6 CY NICOSIA01 UNIVERSITY OF CYPRUS 2Χ5 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
7 CZ USTINAD01 UNIVERSITY OF JAN EVANGELIST PURKYNE 2X3 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Manufacturing & Processing FINAL Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
8 D  AACHEN01 RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE
 AACHEN
4X6  ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanics & Metal Trades FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
9 D BAYREUTH01 UNIVERSITAT BAYREUTH 2X6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
10 D BERLIN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN 2X6
(ανά εξάμηνο)
ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanics & Metal Trades * Υπό επεξεργασία Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
11 D CLAUSTH01 CLAUSTHAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Engineering FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
12 D DRESDEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN 2Χ6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Μ. ΦΟΥΝΤΗ
13 D ERLANGE01 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG 5X12 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Engineering, manufacturing and construction FINAL  Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
14 D KARLSRU01 KARLSRUHER INSTITUT FUR TECHNOLOGIE 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
15 D OLDENBU01 UNIVERSITY OF OLDENBURG   ΜΕΤΑΠΤ. SMS (μόνο εισ)/STA Renewable Energy FINAL Α. ΖΕΡΒΟΣ
16 D STRALSU01 FACHHOCHSCHULE STRALSUND     STA Engineering/Informatics FINAL Σ. ΠΟΝΗΣ
17 D  MUNCHEN02 TECHN.UNIV. OF MUNICH 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Ε. ΚΑΚΑΡΑΣ
18 D  STUTTGA01 UNIV.OF STUTTGART 2Χ6 ΠΡΟΠΤ./METAΠΤ. SMS Mechanical Engineering FINAL Ε. ΚΑΚΑΡΑΣ
19 E BARCELO03 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA 2X6 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Engineering & Engineering trades FINAL Γ. ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ
20 E BILBAO01 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 3X6 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Mechanics and metal work FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
21 E LEON01 UNIVERSIDAD DE LEON 2Χ6 ΠΡΟΠΤ./METAΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
22 E ZARAGOZ01 UNIVERSITY OF ZARAGOZA   ΜΕΤΑΠΤ. SMS Wind Energy FINAL Α. ΖΕΡΒΟΣ
23 F ALBI05 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES D'ALBI-CARNAUX 1X10 ή 2Χ5 ΠΡΟΠΤ./METAΠΤ. SMS/STA Industrial Management & Operational Research FINAL Κ. ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
24 F MARSEIL11 ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Mechanics and metal trades * Υπό επεξεργασία Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
25 F METZ05 ECOLE NATION. D'INGENIEURS DE METZ 2Χ6 ΠΡΟΠΤ./METAΠΤ. SMS/STA Engineering FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
26 F NANTES01 UNIVERSITE DE NANTES, POLYTECH NANTES 1Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Physics FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
27 F NANCY43 UNIVERSITE DE LORRAINE 2Χ3 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Α. ΣΑΓΙΑ
28 F PARIS006 UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE 2X5 ΠΡΟΠΤ./METAΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
29 F PAU01 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 2X9 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanics & Metal Trades FINAL  Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
30 F POITIER01 UNIVERSITE DE POITIERS 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA   FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
31 F ST-ETIE05 ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE ST-ETIENNE (ENISE) 2X3, 1X4 ΔΙΠΛ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Engineering & Engineering trades FINAL Γ.  ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ
32 F STRASBO31 INSA STRASBOURG 2X5 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Electricity & Energy FINAL Χ. ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ
33 F TOULOUS14 INSA TOULOUSE 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Mechanics and metal trades FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
34 HU BUDAPES02 BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 4X5 + 2X4 ΜΕΤΑΠΤ. + ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Mechanics and metal trades FINAL Γ.-Χ. ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ
35 HU BUDAPES16 ÓBUDA UNIVERSITY 2X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. SMS/STA Mechanics and metal trades FINAL Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
36 HU MISKOLC01 UNIVERSITY OF MISKOLC 2Χ6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Manufacturing & Processing FINAL Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
37 I BOLOGNA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA 1X8 ΔΙΠΛ. SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
38 I FIRENZE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
39 I GENOVA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA 2Χ6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanics and metal trades FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
40 I MILANO02 POLITECNICO DI MILANO 2X6
(ανά εξάμηνο)
ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanics & Metal Trades * Υπό επεξεργασία Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
41 I MODENA01 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 4X6 + 2X4 ΜΕΤΑΠΤ. + ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Mechanics and Metal Trades FINAL Γ.-Χ. ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ
42 I NAPOLI01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Engineering FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
43 I PISA01 UNIVERSITA DI PISA 2Χ6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanics and metal trades * Υπό επεξεργασία Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
44 LT KAUNAS02 KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Fluid Mechanics * Υπό επεξεργασία Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
45 NL GRONING03 HANZE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, GRONINGEN     SMS Wind Energy FINAL Α. ΖΕΡΒΟΣ
46 P AVEIRO01 UNIVERSIDADE DE AVEIRO 2Χ10 ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Mechanical & Metal Trades FINAL Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
47 P COIMBRA01 UNIVERSIDADE DE COIMBRA 2X6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ SMS/STA Medical Treatment Technology FINAL Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
48 P LEIRIA01 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. SMS/STA Mechanics and Metal Trades FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
49 P LISBOA109 TECNICΟ LISBOA 2Χ10 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS Mechanical Engineering FINAL Μ. ΦΟΥΝΤΗ
50 PL GLIWICE01 SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Engineering/Technology FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
51 PL KRAKOW02 AGH UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 2X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Ι. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
52 PL RZESZOW01 RZESZOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2Χ4 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Γ. ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ
53 PL WARSZAW02 POLITECNICA WARSZAWASKA 4X10 ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Ι. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
54 RO BUCURES11 UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST 4X5 + 2X5 ΜΕΤΑΠΤ. + ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Mechanics and Metal Trades FINAL  Γ.-Χ. ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ
55 RO IASI05 "GEORGHE ASACHI" TECHNICAL UNIVERSITY OF IASI 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
56 S STOCKHO04 ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering FINAL Μ. ΦΟΥΝΤΗ
57 SI  LJUBLJA01 University of Ljubljana 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Mechanics and metal trades * Υπό επεξεργασία Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
58 SI MARIBOR01 UNIVERSITY OF MARIBOR 2X3 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS Engineering FINAL Χ.ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ
59 SK BRATISL01 SLOVAK UNIV.OF TECHN.IN BRATISLAVA 2X4 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ SMS Mechanical Engineering FINAL Γ. ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ
60 SK KOSICE03 TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH 2X3 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Manufacturing & Processing FINAL Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
61 TR BOLU01 ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY     STA Mechanical & Metal Trades FINAL Χ.ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ
62 TR ISTANBU25 ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY 2Χ5 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Thermal Engineering FINAL Μ. ΦΟΥΝΤΗ
63 UK CHELMSF01 ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY 2X3 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Mechanical & Metal Trades FINAL Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
64 UK LANCAST01 LANCASTER UNIVERSITY 1X8 ΔΙΔΑΚΤ. SMS Mechanical Engineering FINAL Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
65 UK LOUGHBO01 LOUGHBOROUGH UNIVERSITY 2X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ SMS Mechanical Engineering FINAL Γ. ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ
66 UK LOUGHBO01 LOUGHBOROUGH UNIVERSITY 6Χ5 ΜΕΤΑΠΤ.  SMS Renewable Energy FINAL Α. ΖΕΡΒΟΣ
    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓ. Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ            
* Οι κινητικότητες ενδέχεται να τροποποιηθούν