ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2018-2019
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Δράση Επιστημ. Περιοχή Παρατηρήσεις Ακαδ. Υπεύθυνος
1 BG SOFIA04 UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENG.& GEODESY 2X10 ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ SMS Civil Engineering FINAL Ι. ΒΑΓΙΑΣ
2 CY LIMASSO02 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X6 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Civil Engineering FINAL Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
3 CZ BRNO01 BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1X5,  1X5, 1Χ3 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ SMS/STA Civil Engineering FINAL Ι. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
4 D AACHEN01 RWTH AACHEN UNIVERSITY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Civil Engineering FINAL Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
5 D BERLIN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN 2X6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA (3) Civil Engineering FINAL Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
6 D BOCHUM01 RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS Civil Engineering FINAL Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
7 D COTTBUS03 BRANDEN.TECHN.UNIV.COTTBUS 1Χ5 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Building & Civil Engineering FINAL Ι. ΒΑΓΙΑΣ
8 D DARMSTA01 DARMSTADT UNIV.OF TECHNOLOGY 3Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ SMS/STA Civil Engineering FINAL Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
9 D DEGGEND01 TECHNISCHE HOCHSCHULE DEGGENDORF 1X6 ΠΡΟΠΤ./ΔΙΠ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Civil Engineering FINAL Χ. ΓΑΝΤΕΣ
10 D ESSEN04 UNIVERSITY DUISBURG - ESSEN 2Χ3 ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ SMS/STA Building & Civil Engineering FINAL Ι.ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
11 D KARLSRU01 KARLSRUHER INSTITUT FUR TECHNOLOGIE 1X10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Civil Engineering FINAL Α. ΣΤΑΜΟΥ
12 D LUBECK03 FACHHOCHSCHULE LUBECK 3X6
(ανά εξάμηνο)
ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ SMS/STA Civil Engineering Υπό επεξεργασία  ⃰⃰ Α. ΣΤΑΜΟΥ
13 D MUNCHEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ SMS/STA Civil Engineering FINAL Α. ΣΤΑΜΟΥ
14 D STUTTGA01 UNIV. OF STUTTGART 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Civil Engineering FINAL Ι. ΒΑΓΙΑΣ/Ι. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
15 D WEIMAR01 BAUHAUS-UNIVERSITAT WEIMAR 1X5 ΔΙΠ./ΜΕΤ./ΔΙΔ SMS/STA Civil Engineering FINAL Ι. ΒΑΓΙΑΣ
16 E LAS-PAL01 UNIV.DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS Civil Engineering FINAL Ε.ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
17 F NANTES01 UNIVERSITE DE NANTES, POLYTECH NANTES 1Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ SMS/STA Civil Engineering FINAL Γ. ΓΙΑΝΝΗΣ
18 F PARIS006 UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Civil Engineering FINAL Ε.ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
19 F PARIS085 ECOLE NATION.DE PONTS ET CHAUSSEES 3Χ10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. SMS/STA(2) Civil Engineering FINAL Γ. ΓΙΑΝΝΗΣ
20 HR  RIJEKA01 RIJEKA UNIVERSITY 3X3 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Civil Engineering FINAL Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
21 HU GODOLLO01 SZENT ISTVAN EGYETEM 2X3 ΔΙΠ./ΜΕΤ./ΔΙΔ SMS/STA Civil Engineering/Constr.Mng FINAL Ι. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
22 I BARI05 UNIVERSITY OF BARI 2Χ6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Building & Civil Engineering FINAL Ι.ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
23 I BENEVEN02 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO 3X6
(ανά εξάμηνο)
ΔΙΠ./ΜΕΤ./ΔΙΔ SMS/STA Civil Engineering FINAL Μ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
24 I FIRENZE01 UNIV.DEGLI STUDI DI FIRENZE 3Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. SMS/STA Civil Engineering FINAL Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ
25 I MILANO02 POLITECNICO DI MILANO 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. SMS/STA Architecture & Construction FINAL Ι.ΒΑΓΙΑΣ
26 I PADOVA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 2X6 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Environmental Eng. FINAL Κ. ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ
27 I PALERMO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO 3X6
(ανά εξάμηνο)
ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ SMS/STA Civil Engineering Υπό επεξεργασία  ⃰⃰ Α. ΣΤΑΜΟΥ
28 I PAVIA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA 1X12 ΔΙΔΑΚΤ SMS Civil Engineering FINAL Ε.ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ
29 I  PERUGIA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA 2X6 ΔΙΠ./ΜΕΤ./ΔΙΔ SMS/STA Building & Civil Engineering FINAL K. ΣΠΥΡΑΚΟΣ
30 I  REGGIO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDITERANNEA DI REGGIO CALLABRIA 3X3 ΔΙΠ./ΜΕΤ./ΔΙΔ SMS/STA Civil Engineering FINAL K. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
31 I  ROMA16 UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE 3X6
(ανά εξάμηνο)
ΔΙΔ. SMS/STA Civil Engineering FINAL Μ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
32 N TRONDHE01 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIV. 2X6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Building and civil engineering FINAL Α. ΣΤΑΜΟΥ
33 NL DELFT01 DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1X12 ΔΙΠΛ/ΜΕΤ. SMS Civil Engineering FINAL Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
34 P LEIRIA01 POLYTECHNIC INST. OF LEIRIA 2Χ3 ΔΙΠΛ.  SMS/STA Civil Engineering FINAL Ι.ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
35 PL POZNAN02 POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA/STA Building & Civil Engineering FINAL Ε. ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ
36 RO CLUJNAP05 UNIV.TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA 1X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. SMS/STA Civil Engineering FINAL Ι.ΒΑΓΙΑΣ
37 RO IASI05 GH.ASACHI TECHNICAL UNIVERSITY OF IASI 1X6 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Civil Engineering FINAL Ι.ΒΑΓΙΑΣ
38 TR ISTANBU01 BOGAZICI UNIVERSITY 4X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. SMS/STA Civil Engineering FINAL Α. ΣΤΑΜΟΥ
39 TR ISTANBU09 BEYKENT UNIVERSITY 2X3 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA PM/Transportation FINAL Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
40 TR ISTANBU25 ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY 2X5 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Civil Engineering FINAL Α. ΣΤΑΜΟΥ
41 UK BRADFOR01 UNIVERSITY OF BRADFORD 1X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Steel Structures FINAL, 31/03 Ι.ΒΑΓΙΑΣ
42 UK BRISTOL01 UNIVERSITY OF BRISTOL 3X6
(ανά εξάμηνο)
ΔΙΠ./ΜΕΤ./ΔΙΔ SMS/STA Civil Engineering Υπό επεξεργασία  ⃰⃰ Μ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
43 UK CHELMSF01 ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY     STA Engineering Construction & Management FINAL Ι.ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
44 UK  UXBRIDG01 BRUNEL UNIVERSITY LONDON     STA Environmental protection technology FINAL Σ. ΜΑΛΑΜΗΣ
    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΘΗΓ. Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ            
    ⃰⃰ Οι κινητικότητες ενδέχεται να τροποποιηθούν.