ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2018-2019
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Δράση Επιστημ. Περιοχή Ακαδ.Υπεύθυνος
1 A WIEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN 3Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering Φ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ/Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
2 B BRUXEL04 UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 2X5 ΠΡΟΠΤ. / ΜΕΤΑΠΤ SMS/STA Engineering & Engineering trades Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
3 B GENT01 GENT UNIVERSITEIT 2X6 / 1X6 ΠΡΟΠΤ / ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
4 B LEUVEN01 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 2X6 ΔΙΠΛΩΜ./MET/ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ
5 BG PLOVDIV05 UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES 4X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Food Sciences Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
6 BG SOFIA20 UNIV.OF CHEMICAL TECHN. & METALLURGY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA/SMP Chemical Engineering/biotechnology Γ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
7 CH GENEVE01 UNIVERSITE DE GENEVE 1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Pharmacy Α. ΔΕΤΣΗ
8 CH LAUSANN06 ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ SMS/STA Process Integration Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
9 D AACHEN01 RWTH AACHEN UNIVERSITY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
10 D BERLIN02 TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN  1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
11 D BERLIN02 TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN  2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering Φ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ
12 D BREMEN01 UNIVERSITY OF BREMEN 1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
13 D CLAUSTH01 CLAUSTHAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X3 ΔΙΠΛ./ΜΕΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Chemical Engineering Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ
14 D ILMENAU01 TECHN.UNIV. ILMENAU 2X6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Chemical Engineering Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ
15 D MUNCHEN02 TECHN.UNIV.OF MUNICH 1X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemistry Φ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ
16 DK ARHUS01 AARHUS UNIVERSITY 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering & Processes Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
17 DK LYNGBY01 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET  1Χ5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. SMS/STA Chemical & Process / Biotechnology Γ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ / Ε. ΤΟΠΑΚΑΣ
18 E BARCELO03 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA 2Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. SMS/STA Chemical Engineering Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
19 E BILBAO01 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 3X6 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering & Processes Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
20 E CADIZ01 UNIVERSIDAD DE CADIZ 2X6 ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Chemistry Κ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ
21 E CIUDA-R01 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 2X6 ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Chemistry Κ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ
22 E MADRID05 UNIV.POLITECNICA DE MADRID 2Χ10 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ SMS Chemical Engineering Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
23 E MURCIA01 UNIV.DE MURCIA (UMU) 2Χ3 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Chemistry Φ. ΚΟΛΙΣΗΣ
24 E SEVILLA01 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
25 F GIF-YVE03 CENTRALE SUPELEC 3X6 ΔΙΠΛΩΜ./MET./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ
26 F LILLE11 UNIVERSITE CATOLIQUE DE LILLE 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Engineering & Engineering trades Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
27 F MARSEIL11 CENTRALE MARSEILLE 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
28 F NANCY43 UNIVERSITE DE LORRAINE  4X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical & Process Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
29 F NANTES01 UNIVERSITE DE NANTES 1X6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
30 F PARIS011 UNIVERSITE PARIS SUD11 2Χ6 ΔΙΠΛΩΜ./MET./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ
31 F PAU01 UNIVERSITE DE PAU 1Χ6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Env. Sciences, Chemistry, Chem.Eng.  Φ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ
32 F TOULOUS14 INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUES 5X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering & Processes Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ
33 F TOULOUS28 INST.NAT.POLYTECNIQUE DE TOULOUSE 5X5 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ
34 I COSENZA01 UNIV.DELLA CALABRIA 2Χ6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
35 I MILANO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO 2X6, 2Χ6 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Chemical Engineering/Material Science Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ
36 I MILANO02 POLITECNICO DI MILANO 2Χ6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering & Processes Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ
37 I PADOVA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 1X6, 1X6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Chemical Engineering Α. ΒΛΥΣΙΔΗΣ
38 I PALERMO01 UNIVERSITY OF PALERMO 6X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering & Processes Ε. ΒΟΥΤΣΑΣ
39 I TERAMO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO 1Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Food Progressing  Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
40 I TORINO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 4X3 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering/Material Science Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ
41 I UDINE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE 3X6 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering Α. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ
42 I VENEZIA01 UNIVERSITA CA FOSCARI DI VENEZIA 4X6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ SMS Conxervation & Restoration Α. ΜΠΑΚΟΛΑΣ
43 IRL LIMERIC01 UNIVERSITY OF LIMERICK     STA Materials Science  Κ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
44 LT KAUNAS02 KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X5 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Food Processing Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
45 LT KAUNAS05 ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY 1X3 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔAKT. SMS/STA Engineering Ε ΠΑΥΛΑΤΟΥ
46 LT KAUNAS08 UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2X5 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Food Sciences & Technology Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
47 LV DAUGAVP01 DAUGAVPILS UNIVERSITY 1X5 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Environmental / Physical Sciences Ν. ΤΖΑΜΤΖΗΣ-ΠΙΛΑΛΗΣ
48 MT MALTA01 UNIVERSITY OF MALTA 2X5 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ SMS/STA Food Progressing  Π. ΤΑΟΥΚΗΣ
49 N TRONDHE01 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIV. 2X10 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering & Processes Ε. ΒΟΥΤΣΑΣ
50 N TRONDHE01 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIV. 2X3 ΔΙΠΛΩΜ. SMS/STA Engineering & Engineering trades Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
51 NL DELFT01 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1X10 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Chemical & Process Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
52 NL EINDHOV17 EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ SMS Chemical & Process Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
53 P AVEIRO01 UNIVERSIDADE DO AVEIRO 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering & Processes Ε. ΒΟΥΤΣΑΣ
54 P COIMBRA01 UNIVERSIDADE DE COIMBRA     STA Engineering & Engineering trades Δ. ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗ
55 P LISBOA03 UNIVERSIDADE NOVA DA LISBOA 3Χ12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Eng.&Process / Chemistry Κ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
56 P LISBOA109 TECNICO LISBOA 2Χ10 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ SMS Materials Science/Chemical Engineering Κ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
57 PL WROCLAW03 WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS 1X5 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering & Processes Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
58 RO SUCEAVA01 UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA 2X5 ΠΡΟΠΤ SMS/STA/SMP Food Sciences & Technology Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
59 S GOTEBOR02 CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X5 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering Ε. ΤΟΠΑΚΑΣ
60 S GOTEBOR02 CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     STA Chemical Engineering & Processes Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
61 S LULEA01 LULEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     STA Inorganic & Analytical Chemistry Κ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ
62 S LULEA01 LULEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3X6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering & Processes Ε. ΤΟΠΑΚΑΣ
63 S STOCKHO04 ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
64 SI LJUBLJA01 UNIVERSITY OF LJUBLJANA 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
65 SK BRATISL02 COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA 1X5 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Physical Sciences/Chemistry Ν. ΤΖΑΜΤΖΗΣ-ΠΙΛΑΛΗΣ
66 TR KOCAELI02 KOCAELI UNIVERSITESI 2X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering & Processes Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
67 UK CRANFIE01 UNIVERSITY OF CRANFIELD 2Χ3, 2X6 ΠΡΟΠΤ. / ΜΕΤΑΠΤ SMS/STA Engineering & Engineering trades Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
68 UK  EDINBUR01 UNIVERSITY OF EDINBURGH 1X6 ΠΡΟΠΤ. / ΜΕΤΑΠΤ.
(Μόνο για Διπλωματική)
SMS/STA Chemical Engineering  Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
69 UK GUILDFO01 UNIVERSITY OF SURREY     STA Chemical & Process Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
70 UK LONDON029 UNIVERSITY COLLEGE LONDON 2X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ SMS/STA Process Integration Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
71 UK LONDON083 CITY UNIVERSITY LONDON 1X6 ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Engineering & Engineering trades Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
72 UK MANCHES01 UNIVERSITY OF MANCHESTER 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ SMS/STA Engineering & Engineering trades Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
73 UK UXBRIDG01 BRUNEL UNIVERSITY LONDON 2X3 ΔΙΔAKT. SMS/STA Engineering & Engineering trades Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΘΗΓ. Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ