ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2018-2019
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Δράση Επιστημ. Περιοχή Ακαδ.Υπεύθυνος
1 A WIEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN 2X5 ΜΕΤΑΠ. SMS/STA Architecture & town planning Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
2 B BRUXEL04 UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 1X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
3 Β  LEUVEN01 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 1X10 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Architecture Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
4 BG SOFIA04 UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENG. & GEODESY 1X10 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS Architecture Ε. ΕΦΕΣΙΟΥ
5 CY NICOSIA01 PANEPISTIMIO KYPROU 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
6 CY NICOSIA14 UNIVERSITY OF NICOSIA, SCHOOL OF HUMANITIES 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Urban & Regional Planning Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
7 CY NICOSIA23 FREDERICK UNIVERSITY 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning Ε. ΕΦΕΣΙΟΥ
8 D BERLIN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN 1X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
9 D COTTBUS03 BRAND.TECHN.UNIV.COTTBUS - SENFTENBERG 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture Κ. ΣΕΡΡΑΟΣ
10 D DARMSTA01 TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT 2X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
11 D HAMBURG12 HAFENCITY UNIVERSITY HAMBURG 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture, Urbanism and Landscape Κ. ΣΕΡΡΑΟΣ
12 D HANNOVE01 LEIBNIZ UNIVERSITAT HANNOVER 1Χ10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture Κ. ΣΕΡΡΑΟΣ
13 D KARLSRU01 KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE (KIT) 1Χ10 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
14 D MUNCHEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN 2Χ5 / 1X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture / Landscape Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
15 D STUTTGA01 UNIVERSITAT STUTTGART 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS Architecture Κ. ΣΕΡΡΑΟΣ
16 D WEIMAR01 BAUHAUS UNIVERSITAT WEIMAR 5X6 / 1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture / Urban Studies Ν. ΠΑΠΠΑ
17 E ALICANT01 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1X5 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture & town planning Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ/Μ. ΜΑΡΛΑΝΤΗ
18 E BARCELO01 UNIVERSITAT DE BARCELONA 2Χ10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Earth Sciences (Geography) Κ. ΒΑΪΟΥ
19 E BARCELO03 ESCOLA TEC. SUP. D'ARCHIT. DE BARCELONA (ETSAB) 1X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture Τ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/Α.ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
20 E BILBAO01 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 3X6 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Architecture & construction/Civil Engin. Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
21 E CORDOBA01 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Architecture Σ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
22 E LAS-PAL01 UNIV.DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Graphic & Industrial Design Μ. ΜΑΡΛΑΝΤΗ
23 E MADRID04 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 2X5 ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Architecture Σ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
24 E MADRID05 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 2Χ10 / 2Χ5 ΠΡΟΠΤ-ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
25 E PAMPLON01 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2X9 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
  E SEVILLA01            
26 E  VALENCI02 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 2Χ10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture Τ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
27 E VALENCI08 UNIVERSITY CEU CARDENAL HERRERA 2X12 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ / Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
28 E VALLADO01 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 3X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
29 E ZARAGOZ01 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 2Χ10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture & Construction Ε. ΕΦΕΣΙΟΥ / Ν. ΜΑΡΔΑ
30 F BORDEAU16 ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE DE BORDEAUX 3Χ9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
31 F MARSEIL17 ECOLE NATIONALE SUP.D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ / Ν. ΠΑΠΠΑ
32 F NANTES13 ECOLE NATION. SUP. D'ARCHITECTURE DE NANTES 4X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture Μ. ΜΑΡΚΟΥ
33 F PARIS126 ECOLE NATION. SUP. D'ARCH. DE PARIS LA VILLETΤΕ 4Χ9 ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
34 F PARIS129 ECOLE D'ARCH.PARIS VAL DE SEINE 2Χ10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS Architecture Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
35 F PARIS190 ECOLE NAT.SUP.D'ARCH. DE PARIS BELLEVILLE 1X9 ΔΙΠΛ/ΔΙΔ SMS/STA Architecture Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
36 F PARIS319 ECOLE NATIONALE SUP. D' ARCH. PARIS MALAQUAIS 1X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & Construction Μ. ΜΑΡΚΟΥ
37 F PARIS338 CITE DE L' ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE     STA Architecture, Urbanism and Landscape Ε.ΜΑΙΣΤΡΟΥ
38 F ROUEN19 ECOLE D'ARCH. DE NORMANDIE 2X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
39 F STRASBO16 ECOLE D'ARCH.DE STRASBOURG 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ SMS/STA Architecture Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
40 F STRASBO48 UNIVERSITE DE STRASBOURG     STA Architecture & Urbanism Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
41 F TOURS01 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS, TOURS 1X10 ΠΡΟΠ/ΔΙΠΛ/ΔΙΔ SMS/STA Architecture Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
42 F VERSAIL05 ECOLE D'ARCHITECTURE DE VERSAILLES 2Χ9 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Urban & Regional Planning Τ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
43 I CATANIA01 UNIVERSITY OF CATANIA 2X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
44 I FIRENZE01 UNIV.DEGLI STUDI DI FIRENZE 3X9 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ / Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
45 I MILANO02 POLITECNICO DI MILANO 5X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
46 I NAPOLI01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 3Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
47 I REGGIO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MEDITERRANEA  DI REGGIO CALABRIA  2X12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
48 I ROMA16 UNIV.DEGLI STUDI DI ROMA TRE 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
49 I SASSARI01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Architecture & town planning Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
50 I  TORINO02 POLITECNICO DI TORINO 4X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Urban & Regional Planning Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
51 I  TRIESTE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE 1X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
52 I VENEZIA02 UNIVERSITA IUAV VENEZIA 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture & town planning Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
53 N OSLO02 OSLO SCHOOL OF ARCHΙTECTURE 2X10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
54 NL DELFT01 DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     STA Architecture & Town Planning Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
55 NL AMSTERD07 AMSTERDAM ACADEMY OF ARCHITECTURE     STA Architecture Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
56 P COIMBRA01 UNIVERSIDADE DE COIMBRA 2X9 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Architecture Κ. ΔΕΜΙΡΗ / ΣΤ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
57 P LISBOA07 INST.SUP.DE SCIENCIA (ISCTE) 3X9 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
58 P LISBOA109 UNIVERSIDADE DE LISBOA - INSTIT.SUPERIOR TECNICΟ  2X6 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
59 P PORTO26 UNIV.FERNANDO PESSOA 2Χ6 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture Κ. ΔΕΜΙΡΗ / ΣΤ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
60 PL KRAKOW03 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 4Χ5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Architecture Β. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ
61 PL LODG02 LODG TECHNICAL UNIVERSITY 2X6 ΔΙΠΛ/ΔΙΔ SMS/STA Architecture Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
62 PL LUBLIN03 LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
63 RO  BUCURES20 SPIRU HARET UNIVERSITY 2X9 ΠΡΟΠΤ./ΔΙΔ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
64 RO  CLUJNAP05 UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA 3X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Architecture Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
65 RO  TIMISOA04 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA 2X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture and construction Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
66 SI LJUBLJA01 UNIVERZA V LJUBLJANI 1X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture Ν. ΠΑΠΠΑ
67 SK BRATISL01 SLOVENSKA TECH.UN.V BRATISLAVE 2Χ6 ΔΙΠΛ./ΔΙΔ SMS/STA Architecture Ε.ΜΑΙΣΤΡΟΥ
68 TR ANKARA04 MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY  2Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
69 TR ISTANBU04 ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 2X6 ΔΙΠΛ/ΔΙΔ SMS/STA Architecture Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
70 TR ISTANBU06 MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA City & Regional Planning Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
71 TR ISTANBU07 YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY 2X10 / 2X10 ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Architecture Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
72 TR ISTANBU19 ISTANBUL KULTUR UNIVERSITY 2X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
73 TR ISTANBU39 FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY 2X10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture Γ. ΜΑΡΙΝΟΥ
74 TR IZMIR03 IZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTITUSU-IYTE 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
75 TR KAYSERI04 ABDULLAH GUL UNIVERSITY 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
76 TR MERSIN01 MERSIN UNIVERSITY 2Χ5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
77 UK CARDIFF01 CARDIFF UNIVERSITY     STA Architecture Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
78 UK EDINBUR01 UNIVERSITY OF EDINBURGH     STA Architecture Σ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
79 UK GLASGOW02 UNIVERSITY OF STRATHCLYDE     STA Architecture Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
80 UK IPSWICH01 UNIVERSITY OF SUFFOLK     STA Architecture Μ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓ. Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ          
    ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS+ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Κτίριο Τοσίτσα, 5ος όροφος  τηλ. 210 772 3834, fax 210 772 3502, e-mail : elefthv@central.ntua.gr