Πρακτικό Επιλογής Υποψηφίων στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους/Νέες Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024-ΕΜΠ», με Κ.Α. 68/1700 και κωδικό ΟΠΣ: 6003439, ΣΕΜΦΕ

Πρακτικό Επιλογής Υποψηφίων στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους/Νέες Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024-ΕΜΠ», με Κ.Α. 68/1700 και κωδικό ΟΠΣ: 6003439, Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

 Back to top