Προκήρυξη των Βραβείων του Ιδρύματος Δ. Χωραφά έτους 2024

Το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» θα χορηγήσει δύο βραβεία για το έτος 2024, ύψους $10.000 το καθένα, σε υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες του ΕΜΠ, ηλικίας μέχρι 32 ετών, που θα ολοκληρώσουν τη διατριβή τους από την 1η Ιουνίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Σχολών έως και τις 04 Απριλίου 2024.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.Back to top