Υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Τουρκία

Το πρόγραμμα υποτροφιών με την ονομασία Türkiye Scholarships, που προσφέρεται από τη Δημοκρατία της Τουρκίας, απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Τουρκία. Έχοντας επί του παρόντος 15.000 εγγεγραμμένους υπότροφους σε τουρκικά πανεπιστήμια, το πρόγραμμα παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη της ακαδημαϊκής μόρφωσης και περιλαμβάνει την παροχή μηνιαίας υποτροφίας, διαμονή, ασφάλιση υγείας και μάθημα εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/Back to top