Υποτροφίες της Κυβέρνησης του Μεξικού έτους 2023

Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι η Κυβέρνηση του Μεξικού χορηγεί υποτροφίες σε πολίτες άλλων κρατών.
Πληροφορίες για τους όρους χορήγησης των υποτροφιών δίνονται στον σύνδεσμο http://bit.ly/1rN8aOO
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://sigca.sre.gob.mx/login και η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 21η Ιουλίου 2023 και 3:00 μ.μ. ώρα Μεξικού.


Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.Back to top