Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.naval.ntua.gr Κοσμήτορας: Κ. Σπύρου
Γραμματεία:

Kτίριο Ναυπηγών, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Α. Τσώνη

Διευθυντές Τομέων:

Μελέτης Πλοίου & Θαλασσίων Μεταφορών: Γ. Ζαραφωνίτης, Α. Παπανικολάου
Ναυτικής Μηχανολογίας: Ν. Κυρτάτος
Θαλασσίων Κατασκευών: Ι. Χατζηγεωργίου
Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής: Κ. Μπελιμπασάκης, Γ. Γρηγορόπουλος

Τηλέφωνα: 210-772-1938
E-mail:


Back to top