Σχολή Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.metal.ntua.gr Κοσμήτορας: Δ. Καλιαμπάκος
Γραμματεία:

Kτίριο Mεταλλειολόγων, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Γ. Πατακιά

Διευθυντές Τομέων:

Γεωλογικών Eπιστημών: Κ. Λουπασακης
Mεταλλευτικής: Θ. Μιχαλακόπουλος
Mεταλλουργίας & Tεχνολογίας Yλικών: Α. Ξενίδης

Τηλέφωνα: 210-772-2070, 210-772-2071
E-mail:


Back to top