Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.metal.ntua.gr Κοσμήτορας: Δ. Καλιαμπάκος
Γραμματεία:

Kτίριο Mεταλλειολόγων, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Γ. Πατακιά

Διευθυντές Τομέων:

Γεωλογικών Eπιστημών: Θ. Ροντογιάννη – Τσιαμπάου
Mεταλλευτικής: Γ. Αποστολόπουλος
Mεταλλουργίας & Tεχνολογίας Yλικών: Ν. Παπασιώπη

Τηλέφωνα: 210-772-2070, 210-772-2071
E-mail:


Back to top