Σχολή Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.metal.ntua.gr Κοσμήτορας: Καθηγητής Δ. Δαμίγος
Γραμματεία:

Kτίριο Mεταλλειολόγων, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Γ. Πατακιά

Διευθυντές Τομέων:

Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπ. Παπαευθυμίου

Γεωλογικών Eπιστημών:Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Καλλιώρας
Mεταλλευτικής: Καθηγήτρια Μ. Μενεγάκη
Mεταλλουργίας & Tεχνολογίας Yλικών: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Ταξιάρχου

Τηλέφωνα: 210-772-2070, 210-772-2071
E-mail:


Back to top