Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.survey.ntua.gr Κοσμήτορας: Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Γραμματεία:

Κτίριο Tοπογράφων - Βέη, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Θ. Κρεμιζή

Διευθυντές Τομέων:

Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Tοπογραφίας: ΠΟΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ
Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού: 
Έργων Yποδομής & Aγροτικής Aνάπτυξης: ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλέφωνα: 210-772-2761, 210-772-2692
E-mail:


Back to top