Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.survey.ntua.gr Κοσμήτορας: Χ. Ιωαννίδης
Γραμματεία:

Κτίριο Tοπογράφων - Βέη, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Θ. Κρεμιζή

Διευθυντές Τομέων:

Tοπογραφίας: Μ. Τσακίρη
Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού: Α. Στρατηγέα
Έργων Yποδομής & Aγροτικής Aνάπτυξης: Β. Τσιχριντζής

Τηλέφωνα: 210-772-2761, 210-772-2692
E-mail:


Back to top