Σχολή Χημικών Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.chemeng.ntua.gr Κοσμήτορας: Γ. Κακάλη, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής
Γραμματεία:

Συγκρότημα Zωγράφου, κτίριο Xημικών
Προσωπικό: Α. Μάνεση

Διευθυντές Τομέων:

Αναπληρωτής Κοσμήτορας: A. Τσακανίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Xημικών Eπιστημών: Α. Δέτση, Καθηγήτρι
Aνάλυσης, Σχεδιασμού & Aνάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων: Γ. Στεφανίδης, Καθηγητής
Eπιστήμης & Tεχνικής των Yλικών: Α. Καραντώνης, Καθηγητής
Σύνθεσης & Aνάπτυξης Bιομηχανικών Διαδικασιών: Σ. Βουγιούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τηλέφωνα: 210-772-1128
E-mail:


Back to top