Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.arch.ntua.gr Κοσμήτορας: Ε. Κλαμπατσέα
Γραμματεία:

Ισόγειο κτίριο Τοσίτσα, Συγκρότημα Πατησίων
Προσωπικό: Σ. Σιγάλα

Διευθυντές Τομέων:

Aρχιτεκτονικού Σχεδιασμού: Μ. Παπαβασιλείου
Πολεοδομίας & Xωροταξίας: Μ. Μάρκου
Aρχιτεκτονικής Γλώσσας - Eπικοινωνίας & Σχεδιασμού: Κ. Ντάφλος
Συνθέσεων Tεχνολογικής Aιχμής: Μ. Κατσαρός

Τηλέφωνα: 210-772-3333
E-mail:


Back to top