Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.arch.ntua.gr Κοσμήτορας: Δ. Ησαΐας
Γραμματεία:

Ισόγειο κτίριο Τοσίτσα, Συγκρότημα Πατησίων
Προσωπικό: Σ. Σιγάλα

Διευθυντές Τομέων:

Aρχιτεκτονικού Σχεδιασμού: Κ. Δεμίρη
Πολεοδομίας & Xωροταξίας: Σ. Αυγερινού - Κολώνια
Aρχιτεκτονικής Γλώσσας - Eπικοινωνίας & Σχεδιασμού: Σ. Σταυρίδης - Μανάσης
Συνθέσεων Tεχνολογικής Aιχμής: Κ. Καραδήμας

Τηλέφωνα: 210-772-3333
E-mail:


Back to top