Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.arch.ntua.gr Κοσμήτορας: Π. Τουρνικιώτης
Γραμματεία:

Ισόγειο κτίριο Τοσίτσα, Συγκρότημα Πατησίων
Προσωπικό: Σ. Σιγάλα

Διευθυντές Τομέων:

Aρχιτεκτονικού Σχεδιασμού: Ν. Μάρδα
Πολεοδομίας & Xωροταξίας: Α. Παγώνης
Aρχιτεκτονικής Γλώσσας - Eπικοινωνίας & Σχεδιασμού: Α. Βοζάνη
Συνθέσεων Tεχνολογικής Aιχμής: Ε. Αλεξάνδρου

Τηλέφωνα: 210-772-3333
E-mail:


Back to top