Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.arch.ntua.gr Κοσμήτορας: Ειρήνη Κλαμπατσέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραμματεία:

Ισόγειο κτίριο Τοσίτσα, Συγκρότημα Πατησίων
Προσωπικό: Σ. Σιγάλα

Διευθυντές Τομέων:

Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Κωνσταντίνα Καρβουντζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Aρχιτεκτονικού Σχεδιασμού: Ματθαίος Παπαβασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής
Πολεοδομίας & Xωροταξίας: Ελένη Χανιώτου, Καθηγήτρια
Aρχιτεκτονικής Γλώσσας - Eπικοινωνίας & Σχεδιασμού: Ιωάννης Γρηγοριάδης, Καθηγητής
Συνθέσεων Tεχνολογικής Aιχμής: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνα: 210-772-3333
E-mail:


Back to top