Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.ece.ntua.gr Κοσμήτορας: Ν. Κοζύρης
Γραμματεία:

Νέα κτίρια Ηλεκτρολόγων, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: A. Μαναβή

Διευθυντές Τομέων:

Hλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών: Κ. Πολιτόπουλος
Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών: Α. Παναγόπουλος
Σημάτων Ελέγχου & Ρομποτικής: Κ. Τζαφέστας
Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών: Δ. Σούντρης
Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής: Ε. Χριστοφόρου
Ηλεκτρικής Ισχύος: Ν. Χατζηαργυρίου
Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων: Χ. Δούκας

Τηλέφωνα: 210-772-3997
E-mail:


Back to top