Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.ece.ntua.gr Κοσμήτορας: Καθηγητής Παναγιώτης Τσανάκας
Γραμματεία:

Νέα κτίρια Ηλεκτρολόγων, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Ευφροσύνη Κάντα

Διευθυντές Τομέων:

Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Καθηγητής Χρυσόστομος Δούκας

Hλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών: Καθηγητής Ηλίας Γλύτσης
Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών: Καθηγητής Ηρακλής Αβραμόπουλος
Σημάτων Ελέγχου & Ρομποτικής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Ροντογιάννης
Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών: Καθηγητής κ. Διονύσιος Πνευματικάτος
Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής: Ε. Βαρβαρίγος
Ηλεκτρικής Ισχύος: Καθηγητής Παύλος Γεωργιλάκης
Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων: Καθηγητής Δημήτριος Ασκούνης

Τηλέφωνα: 210-772-3997
E-mail:


Back to top