Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.ece.ntua.gr Κοσμήτορας: Π. Τσανάκας
Γραμματεία:

Νέα κτίρια Ηλεκτρολόγων, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Ευφροσύνη Κάντα

Διευθυντές Τομέων:

Hλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών: Η. Γλύτσης
Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών: Η. Αβραμόπουλος
Σημάτων Ελέγχου & Ρομποτικής: Α. Ροντογιάννης
Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών: Δ. Πνευματικάτος
Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής: Ε. Βαρβαρίγος
Ηλεκτρικής Ισχύος: Π. Γεωργιλάκης
Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων: Δ. Ασκούνης

Τηλέφωνα: 210-772-3997
E-mail:


Back to top