Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.ece.ntua.gr Κοσμήτορας: Ν. Κοζύρης
Γραμματεία:

Νέα κτίρια Ηλεκτρολόγων, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: A. Μαναβή

Διευθυντές Τομέων:

Hλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών: Ι. Ξανθάκης
Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών: Γ. Φικιώρης
Σημάτων Ελέγχου & Ρομποτικής: Π. Μαραγκός
Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών: Κ. Πεκμεστζή
Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής: Β. Μάγκλαρης
Ηλεκτρικής Ισχύος: Α. Κλαδάς
Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων: Γ. Μέντζας

Τηλέφωνα: 210-772-3997
E-mail:


Back to top