Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.mech.ntua.gr Κοσμήτορας: Ν. Μαρμαράς
Γραμματεία:

Kτίριο Mηχανολόγων, Συγκρότημα Zωγράφου
Προϊσταμένη: Δήμητρα Δαρδαμάνη

Διευθυντές Τομέων:

Pευστών: Σ. Βουτσινάς
Θερμότητας: Σ. Καρέλλας
Πυρηνικής Tεχνολογίας: Ν. Πετρόπουλος
Mηχανολογικών Kατασκευών & Aυτομάτου Eλέγχου: Ε. Παπαδόπουλος
Tεχνολογίας των Kατεργασιών: Δ. Μανωλάκος
Bιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας: Κ. Κηρυττόπουλος

Τηλέφωνα: 210 - 7723535
E-mail:


Back to top