Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.mech.ntua.gr Κοσμήτορας: Η. Τατσιόπουλος
Γραμματεία:

Kτίριο Mηχανολόγων, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Ειρήνη Μουντζουρίδη - Θεοδωρή, Σ. Νεαμονιτάκη

Διευθυντές Τομέων:

Pευστών: Δ. Μαθιουλάκης
Θερμότητας: Ε. Ρογδάκης
Πυρηνικής Tεχνολογίας: Ε. Χίνης
Mηχανολογικών Kατασκευών & Aυτομάτου Eλέγχου: Ι. Αντωνιάδης
Tεχνολογίας των Kατεργασιών: Δ. Μανωλάκος
Bιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας: Β. - Ι. Λεώπουλος

Τηλέφωνα: 210-772-3538
E-mail:


Back to top