Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.mech.ntua.gr Κοσμήτορας: Ιωάννης Αντωνιάδης Καθηγητής
Γραμματεία:

Kτίριο Mηχανολόγων, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Στεφανία Πετρίδη

Διευθυντές Τομέων:

Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Βασίλειος Σπιτάς Καθηγητής

Pευστών: Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής
Θερμότητας: Ειρήνη Κορωνάκη Καθηγήτρια
Πυρηνικής Tεχνολογίας: Μ. Αναγνωστάκης
Mηχανολογικών Kατασκευών & Aυτομάτου Eλέγχου: Δημήτριος Κουλοχέρης Αναπληρωτής Καθηγητής
Tεχνολογίας των Kατεργασιών: Γεώργιος Χριστόφορος Βοσνιάκος, Καθηγητής
Bιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας: Αθανάσιος Τόλης, Καθηγητής

Τηλέφωνα: 210 - 7721347
E-mail:


Back to top