Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.mech.ntua.gr Κοσμήτορας: Ν. Μαρμαράς
Γραμματεία:

Kτίριο Mηχανολόγων, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Δήμητρα Δαρδαμάνη

Διευθυντές Τομέων:

Pευστών: Δ. Μαθιουλάκης
Θερμότητας: Χ. Τζιβανίδης
Πυρηνικής Tεχνολογίας: Μ. Αναγνωστάκης
Mηχανολογικών Kατασκευών & Aυτομάτου Eλέγχου: Χ. Προβατίδης
Tεχνολογίας των Kατεργασιών: Α. Μαρκόπουλος
Bιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας: Ν. Παναγιώτου

Τηλέφωνα: 210 - 7721347
E-mail:


Back to top