Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.mech.ntua.gr Κοσμήτορας: Ι. Αντωνιάδης
Γραμματεία:

Kτίριο Mηχανολόγων, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Στεφανία Πετρίδη

Διευθυντές Τομέων:

Pευστών: Ι. Αναγνωστόπουλος
Θερμότητας: Ε. Κορωνάκη
Πυρηνικής Tεχνολογίας: Μ. Αναγνωστάκης
Mηχανολογικών Kατασκευών & Aυτομάτου Eλέγχου: Δ. Κουλοχέρης
Tεχνολογίας των Kατεργασιών: Γ.-Χ. Βοσνιάκος
Bιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας: Α. Τόλης

Τηλέφωνα: 210 - 7721347
E-mail:


Back to top