Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.civil.ntua.gr Κοσμήτορας: Ν. Λαγαρός
Γραμματεία:

Κτίριο Πολιτικών, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Α. Παπαηλιού

Διευθυντές Τομέων:

Δομοστατικής: Τάσος Αβραάμ
Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος: Β. Τσουκαλά
Γεωτεχνικής: Μιχαήλ Καββαδάς
Mεταφορών & Συγκοινωνιακής Yποδομής: Γ. Γιαννής

Τηλέφωνα: 210-772-3451
E-mail:


Back to top