Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.civil.ntua.gr Κοσμήτορας: Ν. Λαγαρός
Γραμματεία:

Κτίριο Πολιτικών, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Α. Παπαηλιού

Διευθυντές Τομέων:

Δομοστατικής: Κ. Σπηλιόπουλος
Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος: Β. Τσουκαλά
Γεωτεχνικής: Β. Γεωργιάννου
Mεταφορών & Συγκοινωνιακής Yποδομής: Γ. Γιαννής
Προγραμματισμού & Διαχείρισης Tεχνικών Έργων: Ν. Λαγαρός (χρέη Διευθυντή Τομέα)

Τηλέφωνα: 210-772-3451
E-mail:


Back to top