Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.civil.ntua.gr Κοσμήτορας: Ι.-Π. Παντουβάκης (ασκών καθήκοντα Κοσμήτορα)
Γραμματεία:

Κτίριο Πολιτικών, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Α. Παπαηλιού

Διευθυντές Τομέων:

Δομοστατικής:Μιχαήλ Φραγκιαδάκης, Αναπλ. Καθηγητής
Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος: Δημήτριος Δερματάς, Καθηγητής
Γεωτεχνικής: Βασιλική Γεωργιάννου, Καθηγήτρια
Mεταφορών & Συγκοινωνιακής Yποδομής: Γεώργιος Γιαννής, Καθηγητής

Τηλέφωνα: 210-772-3451
E-mail:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών »


Back to top