Διάκριση σπουδαστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Οι νικητές του διαγωνισμού Hack the City κατά τη παραλαβή του βραβείου τους.
Παρευρισκόμενοι στη φωτογραφία από τα αριστερά: κ. Παπαστεργίου Δημήτρης, κ. Πέγκας Σπυρίδων, κ. Τσούγιας Δήμος, κ. Μεζίνης Δημήτριος, κ. Κάνδιας Ιωάννης, κ. Αντωνιάδης Βασίλειος, κ. Κοτζαμάνης Θεόδωρος, κ. Μπίρμπας Ευστάθιος, κα. Κοντού Βασιλική, κα. Πουλημενάκου Κωνσταντίνα, κα. Σκούρα Αικατερίνη, κ. Σταμάτης Σπυρίδων, κ. Ανδριόπουλος Δημήτριος, κ. Γερουλάνος Παύλος.

 

Ομάδα σπουδαστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, έπειτα από πρόταση και σε συνεργασία με τη διδάσκουσα του μαθήματος "Τεχνικό Δίκαιο", Δρ Ευγενία Τζαννίνη καθώς και με την στήριξη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «ΕΠΙ.νοώ» του τμήματος Χημικών Μηχανικών, την οποία συντονίζει ο Δρ Ευάγγελος Σιώκας, συμμετείχε στο διαγωνισμό Hack the City, που διοργανώνεται από τη Boston Consulting Group. Ανάμεσα στις 3 ομάδες που προκρίθηκαν από τη BCG και παρουσίασαν τις ιδέες τους στις 2 Μαρτίου 2019 στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum 2019, κατέκτησε την πρώτη θέση. Οι σπουδαστές που διαγωνίστηκαν είναι οι: Κάνδιας Ιωάννης, Κοντού Βασιλική, Κοτζαμάνης Θεόδωρος, Πουλημενάκου Καλλιόπη - Κωνσταντίνα, Σταμάτης Σπυρίδων, Τσούγιας Δήμος, Μπίρμπας Ευστάθιος.

 

Η σημαντική αυτή διάκριση οφείλεται στην καινοτόμο ιδέα τους για τη δημιουργία ενός "Αειφόρου Ηλεκτρονικού Τροχονόμου" με τον οποίο θα δίνεται η δυνατότητα ελέγχου των φωτεινών σηματοδοτών στους δρόμους. Ως μελέτη περίπτωσης, η ομάδα "Appelight" μελέτησε την δημιουργία λογισμικού για τη λειτουργία των φαναριών του οδικού άξονα της Κηφισίας κατά τρόπο ώστε να μειώνεται δραστικά ο μέσος χρόνος παραμονής των οχημάτων στον συγκεκριμένο οδικό άξονα. Παράλληλα μελέτησαν σύστημα λειτουργίας των φαναριών με "πράσινη" ενέργεια από φωτοβολταϊκά, η οποία θα λειτουργεί υπό το θεσμικό πλαίσιο του Net Metering. Η μελέτη αυτή κατέληξε σε δύο επιπλέον συμπεράσματα: α) ότι επιτυγχάνεται αξιόλογη ενεργειακή εξοικονόμηση και β) επιτυγχάνεται επίσης μείωση εκπομπής ρύπων προερχόμενη αφενός από την "πράσινη" λειτουργία των φαναριών, αλλά και από την μικρότερη χρονικά παραμονή των οχημάτων στη μελετώμενη οδό και επομένως προκύπτει δημόσια ωφέλεια από το ανάλογο έσοδο των αποφευγομένων ρύπων και καυσίμων.

 

Η ομάδα της App-elight σε συνάντηση με τον πρύτανη του Ε.Μ.Π. Δρ Ιωάννη Γκόλια.
Παρευρισκόμενοι στη φωτογραφία από τα αριστερά: κα. Σκούρα Αικατερίνη, κα. Πουλημενάκου Κωνσταντίνα, κ. Μπίρμπας Ευστάθιος, κ. Κοτζαμάνης Θεόδωρος, Δρ Τζαννίνη Ευγενία, Δρ Γκόλιας Ιωάννης, κ. Τσούγιας Δήμος, κ. Κάνδιας Ιωάννης, κα. Κοντού Βασιλική, Δρ Σιώκας Ευάγγελος, κ. Σταμάτης Σπυρίδων.

 

Τέλος, μέρος της πρότασης απετέλεσε και σχέδιο υπουργικής απόφασης με την οποία δύναται η Πολιτεία να θεσμοθετήσει την υλοποίηση και λειτουργία της ανωτέρω συνολικής λύσης μέσα από τις διατάξεις της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε συνδυασμό με την Νομοθεσία περί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τις σχετικές διατάξεις του Θεσμικού Πλαισίου του Υπουργείου Μεταφορών.Back to top