Συνεργασία ΕΜΠ με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας του Τέξας (TEES - Texas A&M Engineering Experiment Station)

Συνεργασία ΕΜΠ με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας του Τέξας  (TEES - Texas A&M Engineering Experiment Station)

Πέραν της συνεργασίας σε ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό επίπεδο με έγκριτα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, το ΕΜΠ προχωρά στην ανάπτυξη στρατηγικών συμπράξεων και με μεγάλα κέντρα πειραματικής έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προχώρησε στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας του Τέξας (TEES - Texas A&M Engineering Experiment Station), που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα πειραματικής έρευνας στον τομέα των μηχανικών στις ΗΠΑ.

 

Σκοπός του μνημονίου είναι η προώθηση της συνεργασίας σε ερευνητικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με στόχο τη δυνατότητα αξιοποίησης και από τις δύο πλευρές της πλούσιας ερευνητικής υποδομής των δύο Ιδρυμάτων, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας του ερευνητικού προσωπικού αυτών μέσω κοινών προγραμμάτων.

 

Ο Καθηγητής Ι. Γκόλιας, Πρύτανης του ΕΜΠ, ανέφερε «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινήσαμε σήμερα τη συνεργασία μας με το TEES, ένα  από τα παλαιότερα, μεγαλύτερα και γνωστά κέντρα για την έρευνα στον τομέα των μηχανικών. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η συνεργασία θα οδηγήσει σε κοινές ερευνητικές δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος και υψηλού επιπέδου που θα ωφελήσουν σημαντικά και τα δύο μέρη».

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του TEES, Καθηγητής Δημήτρης Λαγούδας, δήλωσε «Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με ένα διακεκριμένο Πανεπιστήμιο και ερευνητικό ίδρυμα όπως το ΕΜΠ και προσβλέπουμε στις καινοτόμες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που θα προκύψουν από αυτή τη συνεργασία».Back to top