Επίσκεψη του TEXAS A&M Engineering Experiment Station στο ΕΜΠ

Επίσκεψη του TEXAS A&M Engineering Experiment Station στο ΕΜΠ

Στο πλαίσιο διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών του ΕΜΠ με σημαντικά ιδρύματα του εξωτερικού, έλαβε χώρα την Πέμπτη 04/10/2018 επίσκεψη στο ΕΜΠ από αντιπροσωπεία του TEXAS A&M Engineering Experiment Station (TEES), αποτελούμενη από τους κ.κ.:  Prof. Dimitris Lagoudas, Associate Vice Chancellor for Engineering Research and Senior Associate Dean, Texas A&M University, Prof. Eyad Masad, Executive Director and Chair Professor of Civil Engineering, Texas Experiment and Engineering Station and Texas A&M University at Qatar, Prof. Yannis Economou, Associate Dean and Professor of Chemical Engineering Program, Texas A&M University at Qatar, και Prof. Nikos Michailidis, Aristotle University of Thessaloniki and Adjunct Professor, Texas A&M University.

 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Πρύτανη του ΕΜΠ, Καθ. Ι. Γκόλια, διερευνήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη ωφέλιμων ερευνητικών δράσεων μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και τον εντοπισμό πεδίων κοινού ενδιαφέροντος. Για το σκοπό αυτό, την Παρασκευή 05/10/2018 ακολούθησαν επιμέρους συναντήσεις με εκπροσώπους των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών, προκειμένου να σχεδιαστούν και να συγκεκριμενοποιηθούν οι πρώτες ενέργειες για το επόμενο εξάμηνο.

 

Η συνεργασία του ΕΜΠ με το TEXAS A&M Engineering αλλά και το TEXAS A&M Engineering at Qatar είχε δρομολογηθεί από το 2014 στο πλαίσιο ανταλλαγών και εκπαιδευτικών επισκέψεων. Πλέον, λόγω ανανέωσης του αμοιβαίου ενδιαφέροντος και με εκπεφρασμένη τη βούληση για διεθνείς κοινές δια-ιδρυματικές δράσεις, η συνεργασία αυτή προβλέπεται να διευρυνθεί και να ενταθεί, σε τομείς όπως: υποδομές, μεταφορές, περιβάλλον, παρακολούθηση και διαχείριση γης, τεχνολογίες διαστήματος, κ.ά..Back to top