«Ξαναζωντανεύει» το Γεφύρι της Πλάκας

Το πανέμορφο μονότοξο Γεφύρι της Πλάκας στην Ήπειρο κατέρρευσε το Φεβρουάριο του 2015. Η Πολυτεχνειακή κοινότητα μοιράστηκε με όλους τους πολίτεςτης χώρας το αίσθημα απώλειας.

Oι επιστήμονες του ΕΜΠ όμως πέρασαν άμεσα στη δράση. Τα Ίδρυμα έθεσε από την πρώτη στιγμή το δυναμικό του στη διάθεση των αρμόδιων φορέων, ώστε να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση του μνημείου. Η αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίριτου 2017, είναι το πρώτο έργο αναστήλωσης γεφυριού που γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι, με βάση τα πορίσματα της διεπιστημονικής ομάδας του Ε.Μ.Π. που παρουσιάστηκαν το καλοκαίρι του 2015 καθώς και με πρόσθετα στοιχεία κατατέθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, στις 9 Ιουνίου, η προκαταρκτική μελέτη του Ε.Μ.Π. για την αναστήλωση του Γεφυριού της Πλάκας.

Στη μελέτη αυτή περιγράφονται οι βασικές κατευθύνσεις για την αναστήλωση του Γεφυριού. Τα πρόσθετα στοιχεία της προκαταρκτικής μελέτης αφορούν στην τεκμηρίωση των φάσεων και την κατασκευαστική ανάλυση των στοιχείων του Γεφυριού, στηστατική μελέτη, στη γεωμετρική χάραξη του νέου Γεφυριού, στη φωτογραμμετρική αποτύπωση και το τρισδιάστατο προσομοίωμα του Γεφυριού, στην τοπογραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής, στον εντοπισμό των σημείων για την τροφοδοσία των λίθων κ.λπ.

Μολονότι το Γεφύρι της Πλάκας είναι ένα σημαντικό μνημείο της περιοχής της Ηπείρου, δεν είναι τόσο αναγνωρισμένο στην υπόλοιπη Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες πολιτιστικές θέσεις. Κατά συνέπεια λίγοι περιηγητές έχουν κατά καιρούς επισκεφθεί το μνημείο και διαθέτουν εικόνες και μάλιστα ψηφιακές. Έτσι μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο με αντίστοιχες λέξεις-κλειδιά επιστρέφει λίγα αποτελέσματα και οι εικόνες που εντοπίζονται είναι σε μικρή, σχεδόν άχρηστη, ανάλυση και συχνά με εσφαλμένα μεταδεδομένα που οδηγούν σε αδιέξοδο, μια και δεν είναι κατάλληλες για την παραγωγή ακριβούς τρισδιάστατου μοντέλου.

Ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) έγινε πλέον ένα προσφιλές εργαλείο για τον εντοπισμό εικόνων και άλλων πληροφοριών. Στην παρούσα περίπτωση ο πληθοπορισμός χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος συγκέντρωσης μεγάλου πλήθους εικόνων για την παραγωγή του τρισδιάστατου μοντέλου με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ κατάλληλη ιστοσελίδα gefyri-plakas.ntua.gr.

Το σχέδιο αναστήλωσης προβλέπει την ανάσυρση των πεσόντων τμημάτων από τον Άραχθο μέσα στο καλοκαίρι του 2016 και, στη συνέχεια, τους κατάλληλους ελέγχους, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν τα τμήματα αυτά είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν στην αναστήλωση. Στο ίδιο διάστημα προβλέπεται η πραγματοποίηση της ενίσχυσης της θεμελίωσης του Γεφυριού. Αν αυτά επιτευχθούν μέσα στο καλοκαίρι αυτό και με την προϋπόθεση της οριστικής επίλυσης του προβλήματος της χρηματοδότησης, είναι δυνατόν η αναστήλωση του γεφυριού να επιτευχθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2017.
Με τη συμβολή του Ε.Μ.Π. ουσιαστικά ολοκληρώθηκε όλο το βασικό κομμάτι μελετών και αποφάσεων για την έναρξη του έργου. Ό,τι απομένει θα ενταχθεί στην κατασκευή του Γεφυριού χωρίς να είναι αναγκαία κάποια άλλη ενδιάμεση μελετητική φάση.Back to top