Η Αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου

Ένα εμβληματικό έργο, τη συντήρηση και αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, ανέλαβε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εβδομήντα ολόκληρα χρόνια μετά την προηγούμενη επέμβαση στο σημαντικότερο μνημείο της Ορθοδοξίας από βρετανούς επιστήμονες, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει σιδερένιο κλωβό για να εμποδίσουν την μεταμόρφωση του.

Οι σκαλωσιές στήθηκαν, το έργο ξεκίνησε και οι επιστήμονες του ΕΜΠ κινούνται πλέον σε μια ιδιότυπη «μηχανή του χρόνου», επιστρέφοντας πίσω για να ξαναβρούν την πρώτη εικόνα του ιερού μνημείου, αλλά κινούνται και προς το μέλλον αποτυπώνοντας ψηφιακά όλο τον διάκοσμο του ώστε να διορθώσουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει και  να παραδώσουν τελικά ένα εξαιρετικά χρήσιμο ηλεκτρονικό «εργαλείο» στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Στα χέρια της ελληνικής διεπιστημονικής ομάδας του ΕΜΠ, το μνημείο θα συντηρηθεί και θα αποκατασταθεί σε οκτώ μάλιστα μήνες, ώστε το έργο να παραδοθεί στις αρχές του επόμενου χρόνου.

Επικεφαλής της ομάδας που ανέλαβε το γιγαντιαίο έργο είναι η καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών Αντωνία Μοροπούλου, ενώ συμμετέχουν επίσης ο τέως καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μανώλης Κορρές, ο καθηγητής της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ανδρέας Γεωργόπουλος και ο καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Κωνσταντίνος Σπυράκος.

Οι σκαλωσιές  τοποθετήθηκαν στο ιστορικό μνημείο πριν το Καθολικό Πάσχα και μετά από χορηγία 50.000 ευρώ απο τη Τράπεζα Αττικής και την σχετική πρωτοβουλία του προέδρου της κ. Ιωάννη Γαμβρίλη και το έργο ξεκίνησε με ταχύτατους ρυθμούς.

Η μελέτη του έργου που αποτελεί την πολύμηνη εργασία των καθηγητών του Ιδρύματος, παρουσιάστηκε σε μια πανηγυρική τελετή που έγινε τον Μάρτιο στο Ζάππειο Μέγαρο σε εκδήλωση με παρόντες τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο και τον πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπίων Κληροδοτημάτων Γεώργιο Χρήστου και «οικοδεσπότη» τον πρύτανη του ΕΜΠ Ιωάννη Γκόλια.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει το ενδεχόμενο ένταξης του έργου στην πλατφόρμα Crowdfunding, ενώ το Διεθνές Ταμείο Μνημείων (World Monument Fund) έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον του να συμβάλει στο έργο.

Η ΜελEτη

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαγνωστικής Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμός Υλικών και Επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, είναι μια πολυσέλιδη μελέτη που παραδόθηκε στις 25 Ιανουαρίου στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων.
Ανάλογα με την εξέλιξη της έρευνας και τις προκύπτουσες ανάγκες θα γίνονται επιμέρους ειδικές μετρήσεις ή και ειδικές έρευνες από τους επιστήμονες του Ιδρύματος, «με στόχο την Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση της μορφής, δομής των δομικών βλαβών, την Τεκμηρίωση και το χαρακτηρισμό δομικών υλικών και τη διάγνωση της φθοράς και της παθολογίας, τα Δυναμικά Χαρακτηριστικά του Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου και την Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης Έναντι Στατικών και Σεισμικών Φορτίων του Ιερού Κουβούκλιου του Πανάγιου Τάφου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα».
Στην διάρκεια του έργου θα γίνεται συνεχής ενημέρωση των τριών θρησκευτικών κοινοτήτων του Πανάγιου Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα και οργάνωση επιστημονικού και θεσμικού διαλόγου για την λήψη αποφάσεων σχετικά με την καταλληλότερη λύση.
Στο πλαίσιο αυτό γίνονται ήδη πιλοτικές δοκιμές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συντήρησης του ιστορικού μνημείου και έχει εγκατασταθεί εντός του ναού, όσο πιο κοντά γίνεται στο Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, α) εργαστήριο υλικών και επεμβάσεων συντήρησης, και β) διεπιστημονικό εργαστήριο του προγράμματος του ΕΜΠ πλήρως εξοπλισμένο για τις παραπάνω δράσεις καθώς και για την εκπαίδευση τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού.
Για να ολοκληρωθεί το τιτάνιο αυτό έργο προηγήθηκε έρευνα για την ιστορική διαδρομή και σημασία του Παναγίου Τάφου, μελέτη ιστορικών αρχείων, συγκέντρωση των μελετών που έχουν συνταχθεί, συλλογή στοιχείων που αφορούν στις καταπονήσεις της κατασκευής (σεισμικές, υδρολογικές κλπ.) ή και βλάβες είτε κατά την φάση κατασκευής του είτε σε μεταγενέστερες περιόδους. Κι αυτό γιατί, όπως αναφέρουν οι καθηγητές που ασχολούνται με το έργο, το εσωτερικό του Ιερού Κουβουκλίου, όπου ευρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος, είναι μία πολύπλοκη κατασκευή με δύο περιορισμένους εσωτερικούς χώρους και με πλούσιο διάκοσμο.

 

Ενα τρισδιΑστατο μοντEλο

Για τις ανάγκες του έργου και την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του, αποφασίστηκε η δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου υψηλής ανάλυσης και η εκτέλεση συγκεκριμένων μετρήσεων ακριβείας ώστε να διαπιστωθεί η έκταση των παραμορφώσεων και αποκλίσεων της εικόνας του σήμερα από την αρχική κατασκευή.
 Back to top