Ανακοίνωση αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω ΙΑΕSTE

 

Καλούνται οι φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών (πρακτική άσκηση στο εξωτερικό), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική δ/νση: ) ή εναλλακτικά στο Γραφείο της I.A.E.S.T.E (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης, Γραφείο 201) από 14 Νοεμβρίου 2016 έως 18 Δεκεμβρίου 2016.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι:

  1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής. Μπορείτε να παραλάβετε το σχετικό έντυπο από το γραφείο του Τμήματος Ανταλλαγής Φοιτητών Ι.Α.Ε.S.T.E.) ή εναλλακτικά μπορείτε να το κατεβάσετε από αυτόν τον υπερσύνδεσμο
  2. Αναλυτική βαθμολογία σπουδών


Back to top