Επίδοση του Θωμαϊδειου Βραβείου ακαδ. έτους 2016-2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 1ης/2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (25.01.2019), θα απονεμηθεί το «ΘΩΜΑΪΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ» ακαδ. έτους 2016-2017 στους παρακάτω φοιτητές/φοιτήτριες που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο βαθμό απ’ όλα τα εξάμηνα της Σχολής τους. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.Back to top