Προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου @central.ntua.gr

Την Πέμπτη 11/10/2018 στις 18:00 θα διακοπεί η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου @central.ntua.gr με
σκοπό τη διενέργεια εργασιών συντήρησης. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν έξι ώρες. Τα
εισερχόμενα μηνύματα κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης θα παραδοθούν μετά τη λήξη των
εργασιών.


Από το Κέντρο Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνBack to top