Χορήγηση της Υποτροφίας «ΑΠΕΡΓΗ» για την εισαγωγή στο ΕΜΠ το έτος 2017 και την επίδοση εξαμήνων του ακαδ. έτους 2016-2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 7ης/2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (28.09.2018), θα χορηγηθεί η Υποτροφία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΕΡΓΗ» για την εισαγωγή στο ΕΜΠ το έτος 2017 και την επίδοση εξαμήνων του ακαδ. έτους 2016-2017, σε οκτώ (8) φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, επειδή πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω υποτροφίας. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείοBack to top