Υποτροφίες της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για εκμάθηση Αραβικής Γλώσσας για το έτος 2018

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα ανακοίνωσε δύο (2) υποτροφίες εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου σε αλλοδαπούς υπηκόους για το έτος 2018. Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και για τους όρους των υποτροφιών θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία.Back to top