Προκήρυξη της «Παπασταυριδείου Υποτροφίας» έτους 2017 για φοιτητή της ΣΕΜΦΕ που εισήχθη στο ΕΜΠ το έτος 2017

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προκηρύσσει την «Παπασταυρίδειο Υποτροφία» έτους 2017 βάσει της προϋπόθεση Β.3, σύμφωνα με την οποία ο δικαιούχος πρέπει να έχει εισαχθεί πρώτος κατά σειρά βαθμολογίας το έτος 2017 στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών και να:

  • Είναι οικονομικά αδύνατος
  • Έχει ακέραιο χαρακτήρα
  • Είναι Ελληνικής καταγωγής

Η υποτροφία είναι ετήσια και το ποσό αυτής ανέρχεται σε 500,00€.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένα αρχείο.Back to top