Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ»

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (Μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (Διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.Back to top