Χορήγηση των Υποτροφιών του Κληροδοτήματος «Νικολάου Ι. Κρητικού» για το ακαδ. έτος 2017-2018

Η Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθούν οι Υποτροφίες του Κληροδοτήματος «Νικολάου Ι. Κρητικού» στον/στη φοιτητή/τρια κάθε Σχολής του Ιδρύματος που θα συγκεντρώσει κατά το ακαδ. έτος 2017-2018 τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε δύο εξεταστικές περιόδους στο σύνολο των μαθημάτων των «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» που διδάσκονται κατά το πρώτο έτος σπουδών . Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.Back to top