Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)

Οι Φοιτητές οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και πρόκειται να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να εκδώσουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από 11:00π.μ. έως 13:00μ.μ. στο Ιατρικό Τμήμα του Ε.Μ.Π..

 

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Α.Α. ΕΙΝΑΙ:

 

 1. Βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής ότι είσθε ενεργός Φοιτητή

 2. Φωτοτυπία πάσου

 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

 4. Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση οι οποίες δίδονται από την Γραμματεία του Ιατρικού Τμήματος

 5. Βεβαίωση Ανασφάλιστου Φοιτητή η οποία παρέχεται μέσω Internet ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 

 • Είσοδος στο GOOGLE CHROME

 • Γράφετε ΗΔΙΚΑ ή ηδικα ή idika

 • κλικ στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.

 • κλικ στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ

 • κλικ στην ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 • κλικ στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ

 • κλικ στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

 

Μέσω των ατομικών κωδικών του ΤΑΧΙS NET

User name:

Password:

κλικ στην εξουσιοδότηση και

κλικ στον ΑΜΚΑ

 

Αφού συμπληρώσετε ό,τι σας ζητάει μαυρίζετε όλο το κείμενο με τα ατομικά σας στοιχεία και πατάτε εκτύπωση.Back to top