Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά της American Society of Civil Engineers (ASCE)

Η Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρέχει στα μέλη του, πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση των 38 τίτλων περιοδικών της American Society of Civil Engineers. Η δαπάνη καλύφθηκε από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος και εγκρίθηκε από την Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης.

Για την πρόσβαση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης της American Society of Civil Engineers. Σημειώνεται ότι απαιτείται αναγνώριση διεύθυνσης IP του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.Back to top