Μη χορήγηση της Υποτροφίας «Αλέξανδρου Αποστολίδη» ακαδ. έτους 2016-2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 2ης/2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (16.02.2018), δεν θα χορηγηθεί η Υποτροφία  «Αλέξανδρου Αποστολίδη» ακαδ. έτους 2016-2017.    Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.Back to top