Χορήγηση Υποτροφίας εκ του Κληροδοτήματος «ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ» σε φοιτητή που Ιδρύματος που εισήχθη το έτος 2017

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι από το Κληροδότημα «ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ» χορηγείται Υποτροφία σε φοιτητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που εισήχθη το έτος 2017.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.Back to top