Περίληψη Προκήρυξης για την πλήρωση τριών (3) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων χωρίς οικονομική ενίσχυση της Σχολής Χημικών Μηχανικών

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων. Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής χωρίς οικονομική ενίσχυση σε γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της Σχολής. Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Σχολής. Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής από 13 έως και 27 Φεβρουαρίου 2018.Back to top