Χορήγηση ετήσιου Βραβείου Αριστείας στη Ρομποτική & Αυτοματισμό «Κων/νος Μαυροειδής»

Χορήγηση ετήσιου Βραβείου Αριστείας στη Ρομποτική & Αυτοματισμό «Κων/νος Μαυροειδής» της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Περισσότερα στη συνημμένη ανακοίνωση.Back to top