Προκήρυξη Διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π.Back to top