Μη χορήγηση Υποτροφίας Τσάκωνα ακαδ. έτους 2017-2018

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι σύμφωνα με την απόφαση της 10ης/2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (02.11.2017) δε θα χορηγηθεί  η υποτροφία Τσάκωνα ακαδ. έτους 2017-2018,

δεδομένου ότι ο μοναδικός αιτών, δεν πληρεί τους όρους αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.

 Back to top