Επίδοση του Βραβείου ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ για το ακαδ. έτος 2015-2016

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι σύμφωνα με την απόφαση της 10ης/2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (02.11.2017) το βραβείο «Ιωάννη Χατσόπουλου» χορηγείται για το ακαδ. έτος 2015-2016 στην κα.  Σπινάσα Αθηνά του Ιωάννου, φοιτήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό 10 και  στην κα. Κωστέλλου Αναστασία του Ευσταθίου, φοιτήτρια της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό 9. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.Back to top