Επίδοση Υποτροφίας Ν. Κρητικού για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 10ης/2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (02/11/2017) απόφαση της, εγκρίνεται η χορήγηση της υποτροφίας «Ν. Κρητικού» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016  στους είκοσι τρεις (23) δικαιούχους φοιτητές/τριες των εννέα (9) Σχολών του Ιδρύματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.Back to top